Giám đốc CFS Kathy Marsh nói chuyện với NBC Bay Area

Khu vực Vịnh NBC: Báo cáo lạm dụng trẻ em giảm mạnh trong đại dịch và đó không phải là điều tốt

Alan VươngTrong truyền thông

Brannin Dorsey của NBC Bay Area nhớ lại ngày một trong những học sinh lớp một của cô đến lớp với khuôn mặt sưng tấy và có vết hằn trên cổ. “Đó là…

Khung video có Giám đốc EHSD Kathy Gallagher

CBS5: Đề xuất thay đổi CalFresh Các quy tắc và tác động tiềm tàng đối với Contra Costa

Tish GallegosTrong truyền thông

Giám đốc Kathy Gallagher bình luận về đề xuất mới của USDA nhằm thay đổi hiện tại CalFresh quy định dành cho các gia đình đủ điều kiện nhận CalWORKs. Những thay đổi được đề xuất có thể mất vài tháng để thực hiện nếu được phê duyệt…