Nuôi dạy con trong dịp nghỉ lễ

Tish GallegosThông báo, Chăm sóc nuôi dưỡng

Bây giờ đã gần đến mùa đông, những ngày nghỉ lễ đang đến gần chúng ta. Có Lễ tạ ơn, Hanukkah, Kwanzaa, Giáng sinh và Năm mới. Đó là khoảng thời gian khá căng thẳng nhưng cũng là khoảng thời gian thú vị nhất…