Richmond Standard: Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Tây

Tish GallegosTrong truyền thông

Sau hơn một thập kỷ hình thành, trung tâm toàn diện thường trực đầu tiên của Quận West Contra Costa nhằm hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình dục, buôn người và các hành vi lạm dụng khác đã được tổ chức…