KRON4: Quận Contra Costa loại bỏ dần các nhà tập thể dành cho trẻ em được nhận nuôi

Alan VươngTrong truyền thông

CONCORD (KRON) - Quận Contra Costa đang thực hiện những thay đổi lớn đối với chương trình nhận con nuôi của mình, khi các quan chức đang nỗ lực loại bỏ dần các nhà tập thể dành cho trẻ em được nhận nuôi. Justice Woods XNUMX tuổi viết lời bài hát…