Khảo sát đánh giá nhu cầu AAA 2019

Tish GallegosTin tức chí

Cơ quan Người cao tuổi Khu vực của Quận Contra Costa (AAA) đã công bố Khảo sát Đánh giá Nhu cầu năm 2019 đối với những cư dân từ 60 tuổi trở lên. Mục đích của cuộc khảo sát là thu thập dữ liệu có giá trị về nhu cầu dịch vụ của người lớn tuổi và người chăm sóc họ cư trú trong 19 thành phố của quận. AAA sẽ sử dụng dữ liệu cho Kế hoạch Khu vực Người cao tuổi XNUMX năm của quận.