Logo của Liên minh Chống buôn người Contra Costa

Liên minh chống buôn người phát động Tháng nâng cao nhận thức ở Hạt Contra Costa

Alan VươngTin tức chí

MARTINEZ, California (14 tháng 2020 năm XNUMX) – Liên minh chống buôn người Contra Costa sẽ làm việc với các cơ quan địa phương để nâng cao nhận thức về nạn buôn người ở Quận Contra Costa trên khắp …