Các cơ quan Contra Costa lo ngại Quy định liên bang mới có thể ngăn cản người nhập cư sử dụng các dịch vụ của Quận

Tish GallegosTin tức chí

Martinez, California (ngày 28 tháng 2020 năm XNUMX) - Các quan chức của Sở Dịch vụ Nhân sinh và Việc làm Quận Contra Costa (EHSD) và Dịch vụ Y tế Contra Costa (CCHS) cho biết các quy định mới của liên bang có thể có tác động đáng sợ…