Chăm sóc Trẻ em Khẩn cấp cho Công nhân Thiết yếu của Contra Costa (4.24.20)

Tish GallegosThông báo, Tin tức chí

Cứu trợ quan trọng cho việc chăm sóc trẻ em cho nhân viên tuyến đầu trong đại dịch COVID-19 Quận Contra Costa huy động hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người ứng phó đầu tiên và tất cả nhân viên thiết yếu Martinez, California (24 tháng 2020 năm XNUMX) - Trong…