KTVU: Luật Mới của California tạo ra nhiều nhu cầu hơn về các gia đình được nhận nuôi dưỡng

Alan VươngTrong truyền thông

MARTINEZ, California (KTVU) – Mùa lễ này, trong khi nhiều người chuẩn bị ăn mừng với cây cối, ánh đèn, quà và thời gian bên gia đình, thì đó có thể là khoảng thời gian khó khăn cho việc chăm sóc nuôi dưỡng …

KRON4: Quận Contra Costa loại bỏ dần các nhà tập thể dành cho trẻ em được nhận nuôi

Alan VươngTrong truyền thông

CONCORD (KRON) - Quận Contra Costa đang thực hiện những thay đổi lớn đối với chương trình nhận con nuôi của mình, khi các quan chức đang nỗ lực loại bỏ dần các nhà tập thể dành cho trẻ em được nhận nuôi. Justice Woods XNUMX tuổi viết lời bài hát…

Luật mới được đặt ra để chấm dứt việc xây nhà tập thể như một lựa chọn chăm sóc nuôi dưỡng

Tish GallegosTrong truyền thông

QUẬN CONTRA COSTA (CBS SF) - Tháng tới, luật mới của tiểu bang có hiệu lực nhằm loại bỏ dần các nhà tập thể để chăm sóc nuôi dưỡng. KPIX 5 đã nói chuyện với một đứa con nuôi trước đây…