Thậm chí còn có nhiều lầm tưởng khác về việc chăm sóc nuôi dưỡng mà chúng tôi muốn vạch trần

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Một trong những blog đầu tiên chúng tôi viết là về những lầm tưởng phổ biến liên quan đến hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải giải quyết ngay những lầm tưởng đó, bởi vì chúng tôi…

Bạn có được yêu cầu nhận con nuôi khi nuôi dưỡng một đứa trẻ không?

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Khi bạn nuôi dưỡng một đứa trẻ với sự giúp đỡ của Quận Contra Costa, một trong những câu hỏi đầu tiên bạn nghĩ đến có thể là về việc nhận con nuôi. Chức danh “cha mẹ nuôi” có thể …

Chăm sóc nuôi dưỡng trả tiền cho những gì (và không)?

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Chúng tôi muốn minh bạch nhất có thể về vấn đề tiền bạc và việc chăm sóc nuôi dưỡng. Tất nhiên đó là một chủ đề nhạy cảm. Suy cho cùng, trong một thế giới hoàn hảo, người nuôi dưỡng…

Chăm sóc nuôi dưỡng theo con số

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Khi đưa trẻ vào nhà nuôi dưỡng, chúng tôi đối xử với mỗi đứa trẻ như những con người tuyệt vời của chúng. Chúng tôi làm quen với họ và làm…

Giới thiệu về Chương trình Chăm sóc Nuôi dưỡng của Quận Contra Costa

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Nếu bạn ở đây để tìm hiểu về việc chăm sóc nuôi dưỡng, chúng tôi muốn nói lời cảm ơn vì bạn đã ghé qua. Tham gia vào công việc chăm sóc nuôi dưỡng là một trải nghiệm cực kỳ bổ ích, một trải nghiệm mà…