Tại sao cần chăm sóc nuôi dưỡng?

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được là "tại sao lại cần chăm sóc nuôi dưỡng?" Đó là một câu hỏi chính đáng; Rốt cuộc, có thực sự có nhiều đứa trẻ ngoài kia có cha mẹ…

Nuôi dạy con trong dịp nghỉ lễ

Tish GallegosThông báo, Chăm sóc nuôi dưỡng

Bây giờ đã gần đến mùa đông, những ngày nghỉ lễ đang đến gần chúng ta. Có Lễ tạ ơn, Hanukkah, Kwanzaa, Giáng sinh và Năm mới. Đó là khoảng thời gian khá căng thẳng nhưng cũng là khoảng thời gian thú vị nhất…

Những đứa trẻ được nhận nuôi nổi tiếng đã được nhận nuôi dưỡng

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Chăm sóc nuôi dưỡng là một phần khá yên tĩnh của hệ thống được thiết lập vì lợi ích công cộng. Bởi vì chúng ta đang đối mặt với trẻ em và những tình huống tế nhị mà chúng đã trải qua,…

Những lầm tưởng về việc áp dụng thông qua hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Trong blog gần đây nhất của chúng tôi, chúng tôi đã trình bày chi tiết một số lầm tưởng phổ biến gây khó khăn cho hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Nhiều lầm tưởng trong số đó có thể ngăn cản mọi người cân nhắc việc chăm sóc nuôi dưỡng ở…

Thậm chí còn có nhiều lầm tưởng khác về việc chăm sóc nuôi dưỡng mà chúng tôi muốn vạch trần

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Một trong những blog đầu tiên chúng tôi viết là về những lầm tưởng phổ biến liên quan đến hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải giải quyết ngay những lầm tưởng đó, bởi vì chúng tôi…

Bạn có được yêu cầu nhận con nuôi khi nuôi dưỡng một đứa trẻ không?

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Khi bạn nuôi dưỡng một đứa trẻ với sự giúp đỡ của Quận Contra Costa, một trong những câu hỏi đầu tiên bạn nghĩ đến có thể là về việc nhận con nuôi. Chức danh “cha mẹ nuôi” có thể …

Chăm sóc nuôi dưỡng trả tiền cho những gì (và không)?

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Chúng tôi muốn minh bạch nhất có thể về vấn đề tiền bạc và việc chăm sóc nuôi dưỡng. Tất nhiên đó là một chủ đề nhạy cảm. Suy cho cùng, trong một thế giới hoàn hảo, người nuôi dưỡng…

Thức ăn trong chương trình chăm sóc nuôi dưỡng

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Tiêu đề của bài viết này có làm bạn ngạc nhiên không? Rốt cuộc thì điều gì có thể khác biệt đến thế về thức ăn ở nơi chăm sóc nuôi dưỡng? Nó không giống như “thức ăn ở trại trẻ mồ côi” hay “thức ăn…

Những điều bạn có thể không mong đợi về Foster Care

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Khi bạn đến một thành phố mới, bạn không bao giờ biết được nó sẽ như thế nào, cho dù bạn có đọc nó nhiều đến đâu. Nó gần giống nhau…

Chăm sóc nuôi dưỡng theo con số

Tish GallegosChăm sóc nuôi dưỡng

Khi đưa trẻ vào nhà nuôi dưỡng, chúng tôi đối xử với mỗi đứa trẻ như những con người tuyệt vời của chúng. Chúng tôi làm quen với họ và làm…

  • Trang 1 của 2
  • 1
  • 2