Những thay đổi về quy tắc gánh nặng công được đề xuất có tác động làm lạnh các chương trình phúc lợi

Tish GallegosTin tức chí

Các cơ quan Dịch vụ Nhân sinh, Dịch vụ Y tế và Nhà ở của Quận Contra Costa Tiếp tục Hỗ trợ Những người dễ bị tổn thương nhất, bất chấp các hạn chế được Đề xuất Tải xuống bản PDF Martinez, California (ngày 9 tháng 2018 năm XNUMX) – Quận Contra Costa …