Cơ hội việc làm – Phó Giám đốc

Larena BaldazoThông báo

Quận Contra Costa đang tuyển dụng để lấp đầy vị trí Phó Giám đốc - Vị trí tuyển dụng được miễn trừ trong Sở Việc làm & Dịch vụ Nhân sinh. MỘT VÀI LÝ DO BẠN CÓ THỂ YÊU THÍCH CÔNG VIỆC NÀY: EHSD ưu tiên…

Chúng tôi đang tuyển dụng các nhà giáo dục mầm non!

Larena BaldazoThông báo

Chúng tôi đang tuyển dụng Giáo viên, Phó Giáo viên và Giám sát viên! Đăng ký ngay bây giờ: Giáo viên & Cộng tác viên Giáo viên - Đăng ký tại https://bit.ly/ECETeacherOpenings Người giám sát trang web - Đăng ký tại https://bit.ly/ECESiteSupJobOpenings Tiền thưởng tuyển dụng $6,000! (bây giờ qua…

Một bức ảnh chụp trái cây và rau quả tươi được bày trên mặt bàn.

Buổi nghe về an ninh lương thực

Larena BaldazoThông báo

Tham gia một trong ba buổi lắng nghe của chúng tôi để đưa ra quan điểm của bạn về tình trạng mất an ninh lương thực ở Quận Contra Costa. Mục tiêu của chúng tôi là cộng tác với các đối tác cộng đồng để giải quyết…