Liên minh Contra Costa chấm dứt lạm dụng


COVID-19 & Bạo lực giữa các cá nhân:
ENG | ESP

Mười sáu năm trước, Ban Giám sát Quận Contra Costa đã thực hiện một bước đi táo bạo trong việc điều chỉnh nỗ lực của một số cơ quan và tổ chức cộng đồng bằng cách thành lập cái mà ngày nay được gọi là Liên minh Contra Costa nhằm Chấm dứt Lạm dụng (Liên minh).

Ban đầu là Sáng kiến ​​Không khoan nhượng đối với Bạo lực Gia đình, quan hệ đối tác công-tư của quận là tổ chức đầu tiên thuộc loại này ở California. Liên minh đã dẫn đầu trong việc giải quyết bạo lực trong nhà/gia đình, tấn công tình dục và buôn người trong quận.

Được xây dựng trên nền tảng của các hệ thống công và các nhà cung cấp tư nhân cùng hợp tác để tạo ra một cộng đồng an toàn và nuôi dưỡng, Liên minh tiếp tục làm sáng tỏ vấn đề bạo lực cá nhân và cách phòng ngừa bạo lực bằng cách điều phối các ngành và tổ chức khác nhau cũng như cung cấp giáo dục và đào tạo.

EHSD lãnh đạo Liên minh Contra Costa chấm dứt lạm dụng để cải thiện phản ứng của quận và ngăn chặn bạo lực gia đình, tấn công tình dục và buôn người bằng cách điều chỉnh các chính sách, thực hành và giao thức, điều phối các dịch vụ và tạo ra một môi trường không dung thứ cho bạo lực và lạm dụng .

TIẾP CẬN
Tăng cường hệ thống - vận động các tổ chức công và tư nhân áp dụng quan điểm phòng chống bạo lực vào công việc họ làm và thí điểm các dự án mới
Xây dựng quan hệ đối tác – tạo điều kiện chia sẻ cởi mở các nguồn lực, ý tưởng và nhân lực
Giáo dục Chuyên gia và Cộng đồng – tổ chức hội thảo, đào tạo và phát triển các công cụ phát triển chuyên môn

CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI

Liên minh chống buôn người:
Nâng cao nhận thức về tác động của nạn buôn người, xây dựng năng lực giữa các cơ quan công và tư để tiếp cận nạn nhân và cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ cũng như điều phối các dịch vụ, chính sách và quy trình.

Tài liệu và Đào tạo Tư pháp Hình sự: Cung cấp tài liệu và đào tạo tương tác cho các cơ quan tư pháp hình sự về các vấn đề bạo lực gia đình, tấn công tình dục, buôn người và lạm dụng người cao tuổi.

Can thiệp công lý và pháp lý: Làm gián đoạn sự leo thang bạo lực bằng cách hỗ trợ các dịch vụ công lý và pháp lý; bao gồm Tòa án Bạo hành Gia đình, phòng khám lệnh cấm, vận động hệ thống và các quy trình ứng phó với khủng hoảng.

Phòng chống bạo lực gia đình giết người:  Tích hợp (các) mô hình phòng chống giết người DV theo phương pháp thực hành tốt nhất vào hệ thống ứng phó của Quận.

Gia đình phát triển mạnh:
Tập hợp hàng chục tổ chức đa dạng để tập hợp các nguồn lực, sự hỗ trợ và quan hệ đối tác của họ nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể của trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình và các hình thức chấn thương đầu đời khác.

Trung tâm Tư pháp Gia đình Contra Costa:
Hỗ trợ phát triển (các) trung tâm hợp tác đa dịch vụ dành cho nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình dục, lạm dụng trẻ em, lạm dụng người già, rình rập, buôn người và gia đình họ.

ĐỐI TÁC