Trường hợp khẩn cấp

Báo cáo lạm dụng trẻ em (24 giờ)

Gọi số 9-1-1 or

Đường dây nóng ứng phó khẩn cấp
(877) 881-1116

Báo cáo hành vi lạm dụng người cao tuổi:

Trung tâm dịch vụ

Gọi số (866) 663-3225

Để được phục vụ nhanh hơn:

  • Hãy gọi sớm cho Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi (866.663.3225) khi hàng đợi mở cửa lúc 8 giờ sáng Thứ Hai-Thứ Sáu.
  • Sử dụng các cách khác để đăng ký dịch vụ: gửi tài liệu hoặc kiểm tra trạng thái trực tuyến tại EHSD.org và các tùy chọn tự phục vụ trên Lợi íchCal.com.

Báo chí truyền thông

Quan hệ cộng đồng/Truyền thông

(925) 608-4904

[email được bảo vệ]