Có thể là CalFresh Tháng Nhận thức

Larena BaldazoThông báo

CalFresh Tháng Nhận thức bắt đầu vào tháng 2011 năm XNUMX và là tháng chính thức dành riêng cho việc nâng cao nhận thức cộng đồng về CalFresh. Tiểu bang, các quận và các tổ chức dựa vào cộng đồng cam kết nâng cao nhận thức, xóa bỏ …

Một bức ảnh chụp trái cây và rau quả tươi được bày trên mặt bàn.

Buổi nghe về an ninh lương thực

Larena BaldazoThông báo

Tham gia một trong ba buổi lắng nghe của chúng tôi để đưa ra quan điểm của bạn về tình trạng mất an ninh lương thực ở Quận Contra Costa. Mục tiêu của chúng tôi là cộng tác với các đối tác cộng đồng để giải quyết…

  • Trang 1 của 17
  • 1
  • 2
  • 3
  • hữu ích. Cảm ơn !
  • 17