Contra Costa

Hội đồng lãnh đạo trẻ em
Mọi trẻ em đều xứng đáng được hạnh phúc, khỏe mạnh và phát huy hết tiềm năng của mình. Và mọi gia đình đều xứng đáng nhận được sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để nuôi dạy những đứa trẻ kiên cường trở thành những người trưởng thành phát triển. Với cam kết tuân thủ các nguyên tắc này, Sở Dịch vụ Nhân sinh và Việc làm Contra Costa, Sở Dịch vụ Y tế và First 5 Contra Costa đang cùng nỗ lực thành lập Hội đồng Lãnh đạo Trẻ em (CLC) toàn quận nhằm tăng cường quan hệ đối tác, thực tiễn, chính sách, hệ thống và đầu tư nhằm cải thiện cơ hội và kết quả cho trẻ em và gia đình.

Để biết thêm thông tin hoặc tham gia:

Devorah Levine
Phụ tá giám đốc
(925) 608-4886
or
[email được bảo vệ]
Logo EHSD
Logo Dịch vụ Y tế Contra Costa
Hình ảnh