Dịch vụ Lão hóa & Người lớn

Sứ Mệnh

Chúng tôi hỗ trợ người lớn tuổi, người khuyết tật và gia đình để tối đa hóa khả năng tự lập, an toàn, sức khỏe và tính độc lập. Chúng tôi phục vụ với lòng nhân ái và tôn trọng phẩm giá cũng như quyền tự quyết của tất cả người lớn và gia đình.