Tùy chọn tại nhà

Một số gia đình có con từ sơ sinh đến mẫu giáo có thể nhận dịch vụ tại nhà riêng của mình. Các dịch vụ này được tài trợ thông qua các chương trình Early Head Start và Head Start.

Phụ huynh tham gia chương trình này sẽ nhận được chuyến thăm kéo dài một tiếng rưỡi từ Nhà giáo dục tại nhà mỗi tuần một lần. Nhà giáo dục tại nhà cung cấp cho họ các tài liệu giáo dục và các nguồn lực khác để giúp họ chuẩn bị cho con mình thành công ở trường. Trẻ em được sàng lọc các nhu cầu đặc biệt và Nhà giáo dục tại nhà giúp phụ huynh tiếp cận bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào mà con họ có thể cần để hỗ trợ sự phát triển về thể chất, xã hội và giáo dục.

Tất cả các dịch vụ cung cấp cho gia đình đến thăm tại nhà đều có chất lượng tương đương với dịch vụ tại các trung tâm. Sự khác biệt duy nhất là môi trường gia đình được sử dụng làm môi trường học tập và phụ huynh là người giáo dục chính. Vai trò của người đến thăm nhà là người hỗ trợ. Đối với Early Head Start, sự gắn kết và gắn bó giữa cha mẹ và con cái là một trong những mục tiêu quan trọng nhất khi đến thăm nhà.

Trong các chuyến thăm nhà, Giáo viên tại nhà sẽ trình bày cách sử dụng tài liệu học tập mà họ mang theo và hướng dẫn phụ huynh dạy con mình. Vào cuối mỗi buổi học, phụ huynh và giáo viên đánh giá hoạt động trong ngày và cùng giáo viên lên kế hoạch cho các hoạt động của tuần tiếp theo cho lần thăm nhà tiếp theo. Giữa các chuyến thăm, phụ huynh củng cố các kỹ năng học tập được trình bày trong chuyến thăm nhà.

Hai lần một tháng, Nhà giáo dục tại nhà đưa trẻ và phụ huynh đến lớp học để có trải nghiệm hòa nhập xã hội với các gia đình khác tham gia chương trình tại nhà. Điều này cho phép đứa trẻ tương tác với những đứa trẻ khác trong môi trường học tập mầm non và kết nối phụ huynh với các phụ huynh khác để hỗ trợ lẫn nhau trong việc nuôi dạy con cái. Cha mẹ có cơ hội quan sát con mình giao tiếp xã hội với những đứa trẻ khác và quan sát giáo viên trong các hoạt động dạy học nhóm.

Trong thời gian xã hội hóa, các bữa ăn bổ dưỡng sẽ được phục vụ và phụ huynh được các chuyên gia đào tạo về nhiều chủ đề mà phụ huynh quan tâm bao gồm: dinh dưỡng, sự tăng trưởng và phát triển của trẻ, kỷ luật tích cực, an toàn tại nhà và các chủ đề khác mà phụ huynh lựa chọn kể từ quan tâm đến họ.

Phụ huynh được mời tham gia Hội đồng Chính sách Phụ huynh như một phần của cơ cấu quản lý Head Start và Early Head Start.