Sự tham gia của phụ huynh

Sự tham gia của cha mẹ và người chăm sóc trong giai đoạn đầu đời của trẻ là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo sự thành công của trẻ. Cha mẹ và người giám hộ là nhà giáo dục đầu tiên và tốt nhất cho con mình. Sự tham gia của phụ huynh vào các chương trình của chúng tôi được tích hợp trong lớp học và trong hoạt động quản lý.

Khuyến khích phụ huynh tham gia chương trình. Một số cách để tham gia bao gồm giúp đỡ trong lớp học, đóng góp ý kiến ​​cho chương trình giảng dạy, tham dự các cuộc họp phụ huynh hàng tháng và tham gia vào nhiều Ủy ban Cố vấn khác nhau. Đối với các gia đình đăng ký tham gia Chương trình Head Start, phụ huynh có cơ hội tham gia quản lý chương trình và ra quyết định trong Hội đồng chính sách.

Sự tham gia của cả cha lẫn mẹ vào trải nghiệm giáo dục của con cái sẽ giúp trẻ phát huy hết tiềm năng của mình. Mục tiêu của chương trình Làm cha là mang đến cho những người cha cơ hội cải thiện cuộc sống để họ có thể cải thiện cuộc sống của con cái mình. Hội đồng Chính sách đã thành lập Ủy ban Sự tham gia của Nam giới với mục đích lập kế hoạch cho các hoạt động khuyến khích sự tham gia của người cha vào cuộc sống của con cái và gia đình họ.

Thỏa thuận hợp tác gia đình là gì?

Thỏa thuận hợp tác gia đình là quá trình xác định điểm mạnh, lợi ích và nguồn lực cần thiết của mỗi gia đình và hỗ trợ họ thiết lập và đạt được mục tiêu của mình. Nó bắt đầu khi đăng ký với một Khảo sát về mối quan tâm của phụ huynh. Sau đó, khi gia đình cảm thấy thoải mái với nhân viên Dịch vụ Toàn diện, họ sẽ ngồi lại với nhau để lên kế hoạch cho các mục tiêu và các bước để đạt được các mục tiêu đó, đồng thời xác định các nguồn lực cộng đồng phù hợp.

Có gì trong đó cho tôi?

Các chương trình Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (FACS) yêu cầu chúng tôi phải có phụ huynh tham gia vào hầu hết mọi khía cạnh của chương trình. Chúng tôi hoan nghênh các bậc phụ huynh giúp đỡ trong lớp học, chúng tôi cung cấp các chương trình thực tập về kỹ năng văn phòng và chúng tôi thuê phụ huynh làm Thực tập sinh Trợ lý Giáo viên. Phụ huynh lên kế hoạch cho các hoạt động họp phụ huynh và chúng tôi có phụ huynh được bầu từ mỗi trung tâm vào Hội đồng Chính sách Toàn Quận. Phụ huynh có thể sử dụng kinh nghiệm làm việc này trong đơn xin việc và vào đại học. Lợi ích quan trọng nhất chính là vẻ tự hào trên khuôn mặt của con bạn khi thấy cha mẹ mình tham gia vào trường học của mình. Bạn là người có ảnh hưởng lớn nhất mà con bạn sẽ có. Khi bạn đánh giá cao những trải nghiệm giáo dục của con bạn đủ để tham gia, con bạn sẽ học được tầm quan trọng của việc học và chúng sẽ vững bước trên con đường thành công.