Sẵn sàng đi học

Sáng kiến ​​Sẵn sàng Đến trường của Quận West Contra Costa được tài trợ bởi Quận First 5 Contra Costa và Cục Dịch vụ Cộng đồng. Chương trình này hỗ trợ XNUMX trường tiểu học trong Học khu Thống nhất West Contra Costa. Nhân viên nỗ lực lập Kế hoạch Chuyển tiếp Mẫu giáo để giúp trẻ em chuyển tiếp sang mẫu giáo một cách thoải mái. Cha mẹ của những đứa trẻ không đi học mẫu giáo được tổ chức các buổi hội thảo giữa cha mẹ và con cái, các chuyến đi thực tế giáo dục, thăm nhà từng người một và các hoạt động liên hệ khác với nhân viên tiếp cận cộng đồng. Điều này giúp tăng cường khả năng và kiến ​​thức của phụ huynh để giúp con họ học các kỹ năng để thành công ở trường mẫu giáo.

Sáng kiến ​​Sẵn sàng Đến trường đã trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng West Contra Costa thông qua những nỗ lực nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục có chất lượng cho phụ huynh và hỗ trợ cho nhiều trường học trên toàn quận.