Dịch vụ toàn diện

Dịch vụ toàn diện là gì?

Dịch vụ Toàn diện là một cách tiếp cận nhóm để phục vụ các gia đình đã đăng ký chương trình Head Start. Cách tiếp cận này ủng hộ việc các gia đình và trẻ em có sẵn các nguồn lực và dịch vụ để họ có thể cải thiện cuộc sống của mình. Nó cũng bao gồm việc trao quyền cho các bậc cha mẹ trở thành người ủng hộ chính họ và ủng hộ con cái họ. Các dịch vụ bao gồm: dịch vụ y tế, dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, kỹ năng xã hội, khuyết tật và giáo dục mầm non.

Mọi người đều đã từng nghe câu nói “Cần cả làng để nuôi một đứa trẻ”. Câu nói đó tóm tắt cơ sở của Dịch vụ Toàn diện mà CSB cung cấp cho tất cả trẻ em theo học. Cần cả một cộng đồng phải đáp ứng với trẻ em và các gia đình trong đó để trẻ em và gia đình có thể thịnh vượng và phát triển thành những công dân có trách nhiệm và một ngày nào đó sẽ đền đáp lại cộng đồng đã nuôi dạy chúng.

Vai trò của Dịch vụ Toàn diện là gì?

Bộ Dịch vụ Cộng đồng nhận thấy rằng trẻ em không thể học tập nếu sức khỏe kém, không đủ ăn hoặc không có nhà ở ổn định. Cha mẹ không thể hỗ trợ việc học của con mình nếu họ lo lắng về việc chúng sẽ ngủ ở đâu, trả tiền điện nước như thế nào hoặc lấy thức ăn cho bữa sáng ở đâu. Khi các gia đình tham gia chương trình của chúng tôi, nhân viên Dịch vụ Toàn diện sẽ đánh giá gia đình đó đang ở đâu, họ đến từ đâu và họ muốn đi đâu. Nhân viên Dịch vụ Toàn diện có mặt để giúp các gia đình xác định điểm mạnh và sở thích của họ và phát huy chúng để mỗi gia đình có thể đạt được mục tiêu của mình.