Nguyên tắc thiết kế trợ năng

Trang web của chúng tôi đã được thiết kế với lưu ý các nguyên tắc về khả năng truy cập sau:

  • Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sử dụng văn bản trực tiếp thay vì đồ họa để giảm thời gian tải trang xuống và tăng khả năng kiểm soát của bạn.
  • Không có thông tin nào được truyền tải độc quyền bằng màu sắc. Điều này không có nghĩa là màu sắc không được sử dụng để sắp xếp thông tin; thay vào đó, điều đó có nghĩa là cũng có những cách khác, không phụ thuộc vào màu sắc để thực hiện việc này.
  • Tất cả hình ảnh và siêu liên kết, nếu thích hợp, đều có thuộc tính văn bản thay thế. Điều này có nghĩa là khi một hình ảnh hoặc siêu liên kết đang truyền tải thông tin quan trọng thì nội dung của nó sẽ được mô tả bằng một văn bản thay thế.
  • Chúng tôi đã cố gắng cụ thể để tuân thủ Mục 508WAI-ARIAWCAG 2.1 tiêu chuẩn truy cập trang web.
  • Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập trang web hoặc có bất kỳ nhận xét hoặc phản hồi nào, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Nhiều trình duyệt và hệ điều hành phổ biến có chứa các công cụ trợ năng tích hợp ngoài những gì được cung cấp trên trang web này.

Các trình duyệt

Thông tin trợ năng của Microsoft Edge
Thông tin truy cập Firefox
Thông tin về khả năng truy cập của Google Chrome

Hệ điều hành

macOS / iOS
Windows
Android

Adobe Acrobat

Cần có Adobe Acrobat để xem và in các tài liệu PDF xuất hiện trên trang web này. Để tải xuống chương trình này miễn phí, hãy truy cập Trang web Adobe.

Hầu hết các trình duyệt hiện đại cũng có khả năng xem và in các tệp PDF mà không cần cài đặt Adobe Acrobat.

Để đọc tài liệu PDF bằng trình đọc màn hình, vui lòng truy cập Khả năng truy cập Adobe trang web cung cấp các công cụ và tài nguyên hữu ích.

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Apple (macOS, iOS), cả hai đều được tích hợp sẵn tính năng chuyển văn bản thành giọng nói và đọc màn hình. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Windows 10, nó có các tính năng tích hợp tương tự.