Ghi danh/Tôi có đủ điều kiện không?

Có ba cách khác nhau để xem xét khả năng hội đủ điều kiện tham gia chương trình Head Start.

  1. Điều kiện về độ tuổi: Trẻ em từ sơ sinh đến năm tuổi và chưa đủ tuổi đi học Mẫu giáo đều đủ điều kiện tham gia chương trình của chúng tôi.
  2. Điều kiện hội đủ về thu nhập: Chúng tôi có hai nguyên tắc về thu nhập khác nhau mà chúng tôi tuân theo cho tất cả các chương trình của mình, tất cả đều dựa trên quy mô gia đình:
  3. Cần đủ điều kiện: Nếu bạn đăng ký chương trình cả ngày, cả năm của chúng tôi, phụ huynh phải đang làm việc, đang đi học hoặc đang đào tạo, hoặc không có năng lực. Tài liệu là cần thiết cho tất cả các yêu cầu cần thiết. Để đăng ký tham gia chương trình của chúng tôi, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
  1. In biểu mẫu Sàng lọc trước khi đăng ký này và gửi đến chương trình của chúng tôi theo hướng dẫn ở đầu biểu mẫu:
  2. Gọi đến số đường dây nóng tuyển sinh của chúng tôi (có sẵn tiếng Tây Ban Nha)
    • (925) 272-4727
  3. Gửi email đến: