Dinh dưỡng

Chúng tôi cung cấp một hệ thống toàn diện các dịch vụ dinh dưỡng trẻ em cho trẻ em và gia đình có thu nhập thấp. Chúng tôi tin rằng dinh dưỡng tốt nên bắt đầu từ thời thơ ấu khi thói quen đang được hình thành.

Các dịch vụ dinh dưỡng của chúng tôi bao gồm:

  • Các bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng tuân theo hướng dẫn về bữa ăn của Chương trình Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.
  • Sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng.
  • Tư vấn dinh dưỡng cá nhân bởi Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký cho các gia đình có trẻ em có nguy cơ về dinh dưỡng.
  • Giáo dục dinh dưỡng tại các cuộc họp phụ huynh và thông qua thực đơn và bản tin.
  • Một chương trình giảng dạy Dinh dưỡng nhằm thúc đẩy hoạt động thể chất và thói quen ăn uống lành mạnh.

Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác cộng đồng của mình để hỗ trợ giáo dục toàn cộng đồng nhằm giảm thiểu vấn đề béo phì ở trẻ em đang gia tăng.

Bằng cách sử dụng khoản tài trợ cho Đối tác Hành động Cộng đồng California/Nevada, chúng tôi đã phát triển và triển khai một chương trình sử dụng khẩu phần ăn phù hợp trong các bữa ăn trong lớp và phục vụ những bữa ăn này theo phong cách ăn uống gia đình. Chương trình này tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động thể chất lành mạnh.