Chương trình nghị sự

Hội đồng tư vấn về lão hóa

Hội đồng Tư vấn về Người cao tuổi của Quận Contra Costa (ACOA) thường tổ chức 10 cuộc họp mỗi năm. Lịch họp hàng năm thường bao gồm thời gian nghỉ vào tháng XNUMX và tháng XNUMX.

2014