Tìm gia đình

Tìm kiếm Gia đình là một lợi ích được cung cấp thông qua Dịch vụ Trẻ em & Gia đình. Chương trình Tìm kiếm Gia đình cung cấp một quy trình tìm kiếm chuyên sâu dành cho thanh thiếu niên tham gia Dịch vụ Trẻ em & Gia đình. Mục đích là mang lại sự kết nối lâu dài cho thanh thiếu niên, xác định vị trí các thành viên đại gia đình không có quan hệ họ hàng, cung cấp vị trí hoặc khám phá người thân của trẻ em đang được chăm sóc.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về người thân của mình và cách bạn có thể hỗ trợ họ, vui lòng liên hệ với Đơn vị Tìm kiếm Gia đình tại: 1-888-811-4918.

 

Hình ảnh một gia đình ở ngoài trời lúc hoàng hôn, đang chơi đùa với mảnh bìa cứng hình ngôi nhà.