Thương mại
Tình dục
khai thác
Trẻ em

Khai thác thương mại trẻ em (CSEC) đề cập đến hành vi lạm dụng tình dục trẻ em để thu lợi kinh tế thông qua vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc.

Một số dấu hiệu cảnh báo:

Thường xuyên bỏ nhà hoặc nơi ở mà không có lời giải thích về nơi ở

Người tham khảo thường xuyên đi du lịch đến các thành phố hoặc tiểu bang khác

Thay đổi hành vi, trang phục hoặc của cải vật chất

Đề cập đến bạn trai/bạn gái lớn tuổi

Bạn là trẻ em hay thanh thiếu niên cần được hỗ trợ?

Bạn có phải là tổ chức hoặc cơ quan cộng đồng đang giúp chấm dứt nạn bóc lột tình dục trẻ em không?

Trung tâm và nhóm ghé thăm tại CVS

  • Antioch (301 West 10th Street) vào Thứ Hai & Thứ Ba, 2 đến 6 giờ chiều
  • San Pablo (2101 Van Ness Street) vào Thứ Tư từ 2 đến 6 giờ chiều & Thứ Năm từ 3 đến 7 giờ tối

Các tài nguyên khác

Đường dây nóng về lạm dụng trẻ em

(877) 881-1116

Trung tâm Khủng hoảng Contra Costa
Đường dây hỗ trợ khủng hoảng 24 giờ:

(800) 833-2900

Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC)

(800) 843-5678

Đường dây nóng quốc gia chống buôn người

(888) 373-7888