Liên hệ:

Nếu bạn nghi ngờ rằng một đứa trẻ mà bạn biết đang bị lạm dụng hoặc bỏ bê, bạn có thể giới thiệu bằng cách gọi đến Đường dây nóng miễn phí 24 giờ, bảy ngày một tuần của chúng tôi theo số (877) 881-1116. Báo cáo của bạn có thể ẩn danh.

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để:

Đặt một câu hỏi

Đưa ra phản hồi hoặc đề xuất

Nhận thông tin về quy trình khiếu nại

Xin lưu ý rằng nếu bạn có lo ngại về sự an toàn của một đứa trẻ cụ thể, chúng tôi sẽ không có thể giải quyết vấn đề mà không cần cung cấp thông tin thích hợp cho Đường dây nóng Dịch vụ Trẻ em & Gia đình tại (877) 881-1116. Báo cáo của bạn có thể ẩn danh.