Bảo tồn gia đình

Thông qua chương trình Bảo tồn Gia đình, các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu được cung cấp cho các gia đình có trẻ em có nguy cơ phải sống xa gia đình. Chương trình này nhấn mạnh đến việc giữ các gia đình bên nhau trong một môi trường an toàn, nuôi dưỡng và cung cấp cho họ những kỹ năng sẽ ở lại với họ khi họ rời khỏi chương trình.

Nhân viên Bảo tồn Gia đình phát triển các kỹ thuật can thiệp được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân của các gia đình. Mỗi năm, gần 120 gia đình trong Cục Dịch vụ Trẻ em & Gia đình nhận được các dịch vụ chuyên sâu giúp họ luôn bên nhau, an toàn và khỏe mạnh. Các dịch vụ có sẵn trên toàn quận.