Đường dây nóng ứng phó khẩn cấp

Lạm dụng là thương tích không do tai nạn của trẻ em. Nó bao gồm lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục, lạm dụng tình cảm, bóc lột và bỏ bê. Năm ngoái, đường dây nóng ứng phó khẩn cấp đã nhận được hơn 16,000 cuộc gọi, được sàng lọc và đánh giá về hành vi ngược đãi và bỏ bê trẻ em. 

Quy định của Liên bang và Tiểu bang yêu cầu chúng tôi đánh giá tất cả các giới thiệu cáo buộc rằng một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm do lạm dụng, bỏ bê hoặc bóc lột. Ngoài ra, Cục Dịch vụ Trẻ em & Gia đình có trách nhiệm điều tra các báo cáo về trẻ em đang gặp nguy hiểm trước mắt để đảm bảo an toàn cho các em.

Nếu bạn nghi ngờ rằng một đứa trẻ mà bạn biết đang bị lạm dụng hoặc bỏ bê, bạn có thể giới thiệu bằng cách gọi đến Đường dây nóng miễn phí 24 giờ, bảy ngày một tuần của chúng tôi theo số 1-(877) 881-1116. Báo cáo của bạn có thể ẩn danh.