CalFresh Mở rộng cho người nhận SSI/SSP

Người cao tuổi và người khuyết tật nhận Thu nhập An sinh Bổ sung/Thanh toán Thu nhập Bổ sung của Tiểu bang (SSI/SSP) có thể đủ điều kiện nhận CalFresh bắt đầu từ ngày 1 tháng XNUMXst, 2019. Vì sự thay đổi này, ước tính có khoảng 10,000 cá nhân ở Quận Contra Costa hiện sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm. 

Tìm hiểu thêm về CalFresh  
Áp dụng cho CalFresh
Nếu bạn là người nhận SSI/SSP, bạn có thể đăng ký trực tiếp, qua thư, qua fax, qua điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến tại Lợi íchCal.com or www.NhậnCalFresh. Org.
Tải về một CalFresh Ứng dụng: ENG | ESP
CalFresh Tờ thông tin mở rộng