QUẬN COSTA

Việc làm & Dịch vụ Nhân sinh

Hình ảnh

LỢI ÍCH

Được thành lập để thúc đẩy và củng cố mối liên kết cộng đồng, Quận Contra Costa cố gắng hoạt động như một nguồn lực vững chắc cho những thành viên chưa được phục vụ đầy đủ và dễ bị tổn thương trong cộng đồng của chúng ta. Cung cấp nhiều lợi ích tài chính và y tế cho những người đủ điều kiện, các chương trình của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo sức khỏe và thể chất tối ưu cho tất cả mọi người.

Với hơn 2,300 nhân viên tại hơn năm văn phòng thống nhất do quận lãnh đạo, chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi đang làm những điều tuyệt vời cho người khác. Toàn bộ sứ mệnh của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho những người có nhu cầu trên toàn quận tiếp cận các chương trình của chính phủ. Được củng cố bởi niềm tin rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được hưởng một mức độ liêm chính tài chính nhất định mà không bị mất nhân phẩm, các trưởng nhóm cũng như các thành viên của chúng tôi được thúc đẩy đóng vai trò là nguồn lực đáng tin cậy cho những người cần hỗ trợ tạm thời hoặc lâu dài.

Mục đích là để loại bỏ sự thất vọng và bối rối mà các thành viên cộng đồng thường gặp phải khi cố gắng nhận được trợ cấp xã hội. Chúng tôi muốn làm cho quá trình này nhất quán và không rắc rối nhất có thể. Loại bỏ những trở ngại và giảm bớt tình trạng trì hoãn quan liêu của chính phủ, EHSD là nguồn trợ giúp địa phương cho bạn và gia đình bạn.

Các chương trình phúc lợi EHSD bao gồm:

  • CalFresh — một cách tiếp cận sáng tạo đối với chương trình phiếu thực phẩm, CalFresh cấp phúc lợi điện tử hàng tháng cho các mặt hàng tạp hóa đã được phê duyệt cho các gia đình đủ điều kiện.
  • CalWorks — Chiến lược cơ hội việc làm của California, được thiết kế để giúp người lớn có thu nhập thấp bổ sung tài chính hàng tháng thông qua các nỗ lực đủ điều kiện.
  • Medi-Cal — Là một phần của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, Medi-Cal là một chương trình chăm sóc sức khỏe được trợ cấp nhằm đảm bảo bảo hiểm cho các gia đình có thu nhập thấp.

Với trọng tâm luôn hướng đến việc đối xử với mọi công dân trong quận của chúng ta bằng sự tôn trọng và lòng nhân ái, EHSD là nguồn lực giúp bạn phát huy những gì tốt nhất mà các sở của chúng tôi cung cấp. Các câu hỏi về những chương trình bạn có thể đủ điều kiện tham gia? Gọi cho chúng tôi ngay. Bất kỳ đại diện nào trả lời sẽ sẵn lòng giúp đỡ.