QUẬN COSTA

Việc làm & Dịch vụ Nhân sinh

Hình ảnh
Liên minh Contra Costa chấm dứt lạm dụng biểu tượng với con dấu của quận

Liên minh để chấm dứt lạm dụng

Chúng tôi cam kết chấm dứt bạo lực ở Hạt Contra Costa

Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào là thành viên của Liên minh Hạt Contra Costa nhằm chấm dứt lạm dụng. Làm việc với các tổ chức chính phủ khác, chúng tôi đã triển khai nhiều chương trình khác nhau được thiết kế để giúp bạn bè và hàng xóm của chúng tôi tránh khỏi nguy hiểm.

Mục tiêu của chúng tôi

Để thúc đẩy một sự thay đổi có hệ thống nhằm chấm dứt tất cả các loại bạo lực giữa các cá nhân, cho dù đó là bạo lực gia đình và tình dục hay nạn buôn người. Chúng tôi tận tâm đảm bảo an toàn cho công dân của Quận Contra Costa thông qua việc phát triển và triển khai các dịch vụ và hoạt động.

Tác động của chúng tôi

  • Hơn 12 triệu USD tài trợ cho các tổ chức phòng chống bạo lực trong 10 năm qua
  • Tăng tài trợ cho hơn 90% các tổ chức chống bạo lực tại địa phương của chúng tôi
  • Tỷ lệ tái phạm gần 3% tại tòa án bạo lực gia đình ở Hạt Contra Costa
  • Lệnh cấm được trao cho những người sống sót tăng chưa từng có 250%
  • Đã chuẩn bị thêm 50% báo cáo thực thi pháp luật về tội phạm bạo lực

Bạn muốn tham gia vào Liên minh Contra Costa để chấm dứt lạm dụng? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi mong muốn cùng nhau biến cộng đồng của mình thành một nơi an toàn hơn.