Một bức ảnh chụp trái cây và rau quả tươi được bày trên mặt bàn.

Buổi nghe về an ninh lương thực

Larena BaldazoThông báo

Tham gia một trong ba buổi lắng nghe của chúng tôi để đưa ra quan điểm của bạn về tình trạng mất an ninh lương thực ở Quận Contra Costa. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với các đối tác cộng đồng để giải quyết nhu cầu an ninh lương thực của hàng xóm. Nếu bạn là đối tác hoặc quan tâm đến việc mang lại sự thay đổi cho tình trạng mất an ninh lương thực của Contra Costa - thì sự kiện này là dành cho bạn! Giọng nói của bạn quan trọng.

Đăng ký ngay: bit.ly/CCCFoodSecurity 

Xem và tải xuống tờ rơi sự kiện tại đây