Trợ giúp về thuế miễn phí

Larena BaldazoThông báo

Khu vực Vịnh Trợ giúp Thuế Miễn phí là một liên minh các tổ chức do United Way Bay Area dẫn đầu, hợp tác với IRS. Các dịch vụ này được chuẩn bị bởi các tình nguyện viên được IRS chứng nhận, giúp quá trình nộp hồ sơ của bạn diễn ra suôn sẻ và an toàn.

UWBA đảm bảo người nộp thuế tối đa hóa số tiền hoàn lại bằng cách yêu cầu các khoản tín dụng thuế hoàn lại, chẳng hạn như Tín dụng Thuế Thu nhập kiếm được của Liên bang và California cũng như Tín dụng Thuế Trẻ em Liên bang và California. Cư dân California kiếm được ít hơn 30,000 đô la vào năm 2023 có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế tiểu bang và liên bang lên tới 8,000 đô la, tùy thuộc vào thu nhập và quy mô gia đình.

Truy cập uwba.org/freetaxhelp để tìm hiểu thêm.