Hiện đang tuyển giáo viên mầm non

Tish GallegosThông báo

Tham gia nhóm các nhà giáo dục mầm non của chúng tôi

Chúng tôi đang tuyển dụng Giáo viên, Cộng tác viên và Giám sát viên

Giáo viên & Cộng tác viên - Đăng ký tại https://bit.ly/ECETeacherOpenings
Người giám sát địa điểm - Đăng ký tại https://bit.ly/ECESiteSupJobOpenings

Tiền thưởng tuyển dụng $6,000!
3,000 USD vào tháng sau ngày thuê + 3,000 USD sau 4 tháng làm việc liên tục

Để biết thêm thông tin cuộc gọi (925) 646-5049

Tờ rơi giáo viên & cộng tác viên
Tờ rơi giám sát địa điểm

Tìm hiểu thêm về tác động suốt đời mà giáo viên của chúng tôi có thể tạo ra đối với cuộc sống của trẻ em