Các vấn đề về giọng nói của bạn!

Tish GallegosThông báo

Công bố Khảo sát đánh giá cộng đồng dành cho người lớn tuổi (CASOA)

Những hiểu biết sâu sắc của bạn có thể mở đường. Bộ Người cao tuổi California (CDA) đang thực hiện một cuộc khảo sát lần đầu tiên trên toàn tiểu bang để đánh giá nhu cầu của người lớn tuổi (55+) trên toàn tiểu bang. 

Khảo sát đánh giá cộng đồng dành cho người lớn tuổi (CASOA) cho phép bạn nói lên nhu cầu và sở thích của mình. Ý kiến ​​đóng góp của bạn có thể giúp cải thiện các chương trình, hỗ trợ và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu riêng của bạn. Việc tham gia khảo sát cho phép bạn chia sẻ những điều quan trọng với bạn hôm nay và trong những năm tới, để CDA có thể giúp bạn và hàng triệu người dân California khác trên 55 tuổi. 

CASOA cũng là một cơ hội quan trọng để thu thập thông tin về xu hướng tính dục và bản dạng giới, đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm và có chất lượng cao nhất trên khắp California.

CDA hiểu rằng các cuộc khảo sát đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy phức tạp hoặc rắc rối. CDA tôn trọng quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng câu trả lời của bạn được giữ bí mật.

Để tham gia khảo sát, hãy truy cập liên kết sau:  https://polco.us/n/res/vote/state-of-california-department/community-assessment-survey-3?pn-method=open

CASOA có sẵn trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ – tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Việt, tiếng Hindi và tiếng Ả Rập. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào trong việc truy cập khảo sát, hãy gửi email [email được bảo vệ].

Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác về cuộc khảo sát, hãy gọi (916) 970-9948.