Đó có phải là hóa đơn từ EHSD không?

Tish GallegosThông báo

Sở Dịch vụ Nhân sinh và Việc làm Quận Contra Costa (EHSD) đã nhận được báo cáo về các cá nhân nhận được các hóa đơn có vẻ như đến từ EHSD. Thông báo từ EHSD luôn bao gồm số hồ sơ liên quan. Nếu bạn có thắc mắc về tính hợp pháp của khoản phí từ EHSD, bạn có thể liên hệ với Bộ phận Thu nợ EHSD tại (925) 677-0877. Để báo cáo nghi ngờ thanh toán gian lận, hãy liên hệ với Văn Phòng Tổng Chưởng Lý California.