Cảnh báo lừa đảo

Tish GallegosThông báo

CẨN THẬN!

Nếu bạn là chủ thẻ EBT và nhận được tin nhắn, cuộc gọi hoặc email yêu cầu số thẻ, mã PIN hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào, KHÔNG cung cấp thông tin đó. Có báo cáo về một vụ lừa đảo EBT và cố gắng đánh cắp lợi ích. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ EBT của bạn, vui lòng gọi (877) 328-9677 hoặc truy cập MyBenefitsCalWIN.org.

¡Cảnh báo!

Nếu bạn đã sử dụng tarjeta EBT và nhận được một tin nhắn văn bản, một cuộc gọi hoặc một điện tử tương ứng với số tarjeta, su PIN, hoặc thông tin cá nhân bất thường hơn, KHÔNG phản hồi. Hay thông báo cho bạn một thiết lập EBT về lợi ích của việc cướp bóc. Để bạn có thể tôn trọng EBT của mình, xin vui lòng cho tôi biết (877) 328-9677 đến thăm MyBenefitsCalWIN.org.