Trung tâm Tư pháp Gia đình mở cơ sở thứ ba ở Quận Đông

Tish GallegosTrong truyền thông

FJC East mở cửa ở Antioch: Sự hỗ trợ, hy vọng, sự an toàn và sự chữa lành có sẵn thông qua một cánh cửa duy nhất với việc khai trương Trung tâm Tư pháp Gia đình (FJC) ở Antioch. FJC cung cấp một trung tâm toàn diện chào đón những cư dân bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, tấn công tình dục, lạm dụng trẻ em, lạm dụng người già và buôn bán người. FJC East là trung tâm thứ ba thuộc loại này ở Hạt Contra Costa.

Dưới đây là các liên kết đến các phương tiện truyền thông đưa tin về lễ khai trương FJC East:

Telemundo

KTVU 2

Thời báo Vịnh Đông

Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Đông tổ chức lễ khai trương