Tiêu chuẩn Richmond: CalFresh người nhận nhận được trợ cấp sớm do liên bang đóng cửa

Alan VươngTrong truyền thông


Quận Contra Costa bắt đầu cấp phúc lợi cho CalFresh người nhận cho tháng Hai hôm nay - sớm hơn hai tuần - do chính phủ liên bang đóng cửa.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cơ quan giám sát Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), trước đây gọi là Phiếu Thực phẩm và hiện được gọi là CalFresh ở California, đã khuyên các tiểu bang nên sớm cấp các khoản trợ cấp tháng XNUMX bằng cách sử dụng nguồn tài trợ sẵn có, theo Sở Dịch vụ Nhân sinh và Việc làm Quận Contra Costa (EHSD).

Đọc toàn bộ bài viết