East Bay Times: Ngày càng ít gia đình nhập cư ở Vùng Vịnh đăng ký nhận phúc lợi công cộng

Tish GallegosTrong truyền thông

Tờ East Bay Times đưa tin về tác động có thể xảy ra tại Quận Contra Costa của những thay đổi được đề xuất đối với các quy định về “gánh nặng xã hội” liên quan đến nhập cư. Giám đốc EHSD Kathy Gallagher lưu ý những rủi ro liên quan đến việc mọi người không truy cập Medi-Cal để được chăm sóc sức khỏe.