NBCBayArea.com: Các trường hợp lạm dụng người cao tuổi tăng vọt ở Hạt Contra Costa

Alan VươngTrong truyền thông

Vùng Vịnh NBC chạy một câu chuyện của phóng viên Gillian Edevane về sự gia tăng các vụ lạm dụng người cao tuổi ở Quận Contra Costa, bao gồm các trích dẫn từ Giám đốc EHSD Kathy Gallagher và Giám đốc Dịch vụ Người cao tuổi & Người lớn Victoria Tolbert.