KRON4: Quận Contra Costa loại bỏ dần các nhà tập thể dành cho trẻ em được nhận nuôi

Alan VươngTrong truyền thông

CONCORD (KRON) - Quận Contra Costa đang thực hiện những thay đổi lớn đối với chương trình nhận con nuôi của mình, khi các quan chức đang nỗ lực loại bỏ dần các nhà tập thể dành cho trẻ em được nhận nuôi. Justice Woods XNUMX tuổi viết lời bài hát mỗi ngày. Anh ấy rap về những cuộc đấu tranh mà anh ấy đã trải qua. Anh ấy rap về những cuộc đấu tranh mà anh ấy đã trải qua.

Woods nói: “Tôi đã ở trong nhà tập thể từ năm 8 tuổi, cho đến tận 17 tuổi rưỡi. Ông so sánh nhà tập thể với một cơ sở giáo dục và nói rằng nó không mang lại bầu không khí gia đình mà trẻ em rất cần. Đó là lý do tại sao Woods ủng hộ động thái của Bang California nhằm loại bỏ dần việc sử dụng nhà tập thể để sử dụng lâu dài. Đó là một kế hoạch bắt đầu vào tháng tới. Tìm hiểu thêm