Dịch vụ Người cao tuổi & Người lớn EHSD được trao 1.5 triệu đô la tài trợ để ứng phó với việc lạm dụng người cao tuổi khi dân số già của Quận Contra Costa ngày càng tăng

Tish GallegosTin tức chí

MARTINZ, California. (Ngày 15 tháng 2016 năm 1.5) – Sở Việc làm & Dịch vụ Nhân sinh Quận Contra Costa (EHSD) đã thông báo rằng văn phòng Dịch vụ Người cao tuổi và Người lớn (AAS) của họ đã được trao hai khoản tài trợ với tổng trị giá XNUMX triệu đô la từ Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Thống đốc California (Cal OES) . AAS sẽ sử dụng các khoản tài trợ để tập trung giải quyết vấn đề lạm dụng người cao tuổi, một mối quan ngại nghiêm trọng khi dân số già của quận tiếp tục gia tăng trong khi người cao tuổi cũng đang phải đối mặt với một loạt thách thức về xã hội và sức khỏe. AAS đã triển khai các khoản trợ cấp Cal OES thông qua Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS) và dự đoán tất cả các dịch vụ và hỗ trợ dành cho người cao niên sẽ… Tiếp tục đọc