Cơ hội hợp đồng

Tish GallegosTin tức chí

(Martinez, CA) Dịch vụ Nhân sinh & Việc làm Quận Contra Costa và Ủy ban Cơ hội Kinh tế đang tìm cách tài trợ cho các chương trình tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những cư dân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế trong quận trong các lĩnh vực việc làm, thực phẩm và nhà ở. Bạn muốn đầu tư vào CON NGƯỜI? Đây là một cơ hội duy nhất!