Các gia đình Contra Costa không nên nhịn đói/Cột Tom Barnidge

Tish GallegosTrong truyền thông

Cách đây không lâu, đại bồi thẩm đoàn Contra Costa Civil đã công bố một báo cáo gây ngạc nhiên. Nó nói CalFresh chương trình - phiên bản mới nhất của phiếu thực phẩm - đang bị sử dụng không đúng mức nghiêm trọng, với 40 phần trăm hộ gia đình đủ điều kiện trở lên trong quận không yêu cầu các quyền lợi mà họ được hưởng.

Phát hiện này không chỉ chọc thủng những câu chuyện về lạm dụng phúc lợi tràn lan - xin lưu ý, Fox News - nó có nghĩa là nhiều gia đình có thu nhập thấp đang bỏ lỡ một dịch vụ do liên bang tài trợ dành riêng cho họ.

“California có một trong những tỷ lệ tham gia thấp nhất cả nước,”…

Đọc toàn bộ bài viết ở đây