KQED: Báo cáo CALIFORNIA

Tish GallegosTrong truyền thông

Đảng Dân chủ thúc đẩy Thống đốc Brown đầu tư vào CalWORKs Chương trình hỗ trợ nhà ở

Các cuộc đàm phán ngân sách đang diễn ra sôi nổi ở Sacramento. Chúng tôi đã nói với bạn hôm thứ Tư về sự thận trọng tài chính của Thống đốc Jerry Brown trong các cuộc đàm phán và điều đó đã tạo ra một số điểm tranh cãi như thế nào với các đảng viên Đảng Dân chủ muốn chi tiêu nhiều hơn trong một số lĩnh vực. Một ví dụ: chương trình phúc lợi để làm việc của nhà nước.

Nghe podcast âm thanh đầy đủ ở đây!