Richmond Standard: Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Tây

Tish GallegosTrong truyền thông

Sau hơn một thập kỷ hình thành, trung tâm thường trực đầu tiên của Quận West Contra Costa nhằm hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công tình dục, buôn người và các hành vi lạm dụng khác đã tổ chức khai trương vào thứ Năm.

Trung tâm Tư pháp Gia đình West Contra Costa tại 256 24th St. là nguồn lực toàn diện dành cho nạn nhân và gia đình họ, cung cấp khả năng tiếp cận một loạt các dịch vụ xã hội và hỗ trợ thực thi pháp luật. Cơ sở mới được cải tạo rộng 7,200 foot vuông này thay thế địa điểm tạm thời tại trạm biến áp của Sở Cảnh sát Richmond tại Hilltop Mall, được khai trương vào năm 2011.

Mặc dù trước đây, các nạn nhân sẽ phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau quanh quận để khai thác các nguồn lực khác nhau, nhưng trung tâm Quận Tây bao gồm các dịch vụ đó tại một địa điểm và trong khoảng cách đi bộ đến…

Đọc toàn bộ bài viết tại Richmond Standard